materiałów sypkich samochodami typu:
- wanna
- 4 osie
- 5 osi